Poutní mše svatá v kostele Matky Boží na Náměti

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora srdečně zve na poutní mši svatou v kostele Matky Boží na Náměti v Kutné Hoře, která bude v předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, dne 14. srpna 2020 v 18 hodin.

Scroll to top