Svatodušní vigilie

Letnice neboli slavnost Seslání Ducha Svatého či Svatodušní svátky jsou křesťanským svátkem, který se slaví 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně.  Letos tato slavnost připadá na neděli 31. května.

V předvečer této slavnosti, 30. května, budeme slavit vigilii od 19 hodin v kostele sv. Jakuba. Při této mši svaté budou pokřtěni a biřmováni naši katechumeni a někteří dospělí přijmou poprvé Eucharistii.

Scroll to top