Akce v roce 2020

Přinášíme přehled akcí, na které se v letošním roce můžete těšit.

 

19. května 19:00
VARHANNÍ KONCERT
chrám sv. Barbory
Varhanní koncert u příležitosti 35. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře.

24. května 16:00
SLAVNOSTNÍ KONCERT
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě
Slavnostní koncert k 106. výročí posvěcení kostela. Účinkuje Kutnohorský komorní orchestr.
www.kutnohorskyorchestr.cz

26. května 18:00
ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL 6. ECCHJ
chrám sv. Barbory
Tradiční ceremoniál na zahájení juniorského závodu v lovu kaprů na jezeře Katlov.
www.katlov.com

30. května 19:30
SLAVNOSTNÍ KONCERT
chrám sv. Barbory
Na programu koncertu je Requiem W. A. Mozarta.

5. června
NOC KOSTELŮ
Památky farnosti otevřené zdarma v netradičním čase.
www.nockostelu.cz

6. - 14. června
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL KUTNÁ HORA
13. ročník festivalu komorní hudby v historických prostorách.
www.mfkh.cz

červenec – srpen
KUTNOHORSKÉ LÉTO
Celoprázdninový program, který zahrnuje i středeční noční prohlídky chrámu sv. Barbory a čtvrteční večerní prohlídky chrámu sv. Jakuba.
www.kutnohorskeleto.cz

6. července 19:00
KONCERT FESTIVALU PRAGUE PROMS
chrám sv. Barbory
Účinkuje Pražský žesťový soubor a hosté.
www.pragueproms.cz

25. - 26. července
OSLAVA SVÁTKU SV. JAKUBA
kostel sv. Jakuba
Výroční oslava patrona farního kostela bude zahájena sobotním koncertem, pokračovat bude nedělní slavností bohoslužbou a celodenním programem v kostele a jeho okolí. Jednotlivé části programu jsou volně přístupné.

2. srpna 19:30
HUDEBNĚ ZCELA VAŠI: PÁNOVÉ BEETHOVEN & ROSETTI
chrám sv. Barbory
Slavnostní koncert mezinárodního hudebního festivalu Praha, klasika..
www.prahaklasika.cz

11. září 19:00
LEŤ, MYŠLENKO, LEŤ NA KŘÍDLECH ZLATÝCH
chrám sv. Barbory
Soprán E. Štruplová – Mirgová, trubka M. Laštovka, varhany F. Tichý.
www.divadlo-kutnahora.cz

12. - 13. září
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Památky přístupné za zvýhodněné vstupné nebo zcela zdarma.
http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/

26. - 28. září
VÝSTAVA KOPIE STAROBOLESLAVSKÉHO PALLADIA
chrám sv. Barbory
Palladium země české je milostný obraz, kterému čeští katolíci tradičně připisují zvláštní ochrannou moc nad Českými zeměmi. Jedná se o kovový reliéf Madony s dítětem (19×13,5 cm). V chrámu bude palladium vystaveno v kapli sv. Václava, kde bylo původně umístěno.

18. října
POSVÍCENÍ V KOSTELE SV. JAKUBA
kostel sv. Jakuba a okolí
Slavnostní bohoslužba v den výročí posvěcení farního kostela sv. Jakuba.

18. října
BĚH PRO ZVON
okolí kostela sv. Jakuba
V. ročník běžeckého závodu – trasy pro dospělé budou připraveny v délce 3,5 a 10 kilometrů, součástí programu bude i dětský závod.

11. listopadu
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
okolí kostela sv. Jakuba, chrám sv. Barbory
Lampionový průvod od kostela sv. Jakuba k chrámu sv. Barbory, v jehož čele jede svatý Martin na bílém koni.

17. listopadu
OSLAVA 17. LISTOPADU V KUTNÉ HOŘE
Studentská oslava výročí Sametové revoluce a událostí 17. listopadu. Průvod městem s programem.

4. prosince
SVÁTEK SV. BARBORY
Slavnostní bohoslužba v den svátku svaté Barbory, patronky města a patronky chrámu.

9. prosince
DEN OTEVŘENÝCH PAMÁTEK
chrám sv. Barbory, kostel sv. Jakuba, kostel Matky Boží Na Náměti
Kostely v centru Kutné Hory budou pro návštěvníky otevřeny zdarma u příležitosti 25. výročí zapsání Kutné Hory na UNESCO.

26. prosince 15:30
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
chrám sv. Barbory
Slavné dílo J. J. Ryby již tradičně v podání Učitelského smíšeného pěveckého sboru TYL Kutná Hora s varhanním doprovodem.
www.usps.kh.cz

 

PDF ke stažení

Scroll to top