Mše svatá za zemřelé

Listopadové dny patří tradičně vzpomínce na všechny věrné zemřelé a návštěvě hřbitovů. V Kutné Hoře bude 2. 11. mše svatá takto:

8:00 - kostel sv. Jakuba

12:00 - kostel sv. Jakuba

16:00 - domov důchodců

17:00 kostel Všech svatých (po této mši svaté bude následovat pobožnost na hřbitově, kde bude modlitba za zemřelé)

1.11. a 2. 11. po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky za duše v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. 11. je možné získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.

Scroll to top