Přihláška na náboženství

Milí rodiče,

i v letošním školním roce si dovolujeme vašim dětem nabídnout výuku římskokatolického náboženství. Jedná se o nepovinný předmět, který má děti seznámit s biblickými dějinami a základy křesťanství. Zároveň je to vhodná příležitost pomoci dítěti lépe se orientovat v dnešním mnohonáboženském světě a poznat lidské i kulturní hodnoty vycházející z křesťanských kořenů.

Výuka bude probíhat jednou týdně, a to každé úterý od 16:00 na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře (vstup z ulice Jiřího z Poděbrad). Na hodinu náboženství bude první úterý v měsíci navazovat mše svatá pro děti, která začne v 17:00 v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Na této bohoslužbě se budou děti moci aktivně podílet a lépe tak porozumět tomu, co se v kostele děje. Prosíme, abyste ji vnímali jako nedílný prvek této nabídky a své děti podpořili v účasti na obou částech programu.

V případě zájmu vyplňte, prosím, přihlášku (k dostání je v kostele, nebo si ji můžete stáhnout odsud) a do 10. září 2019  ji odevzdejte na arciděkanství (fara u kostela sv. Jakuba). Ve stejném termínu můžete své dítě přihlásit i elektronicky na e-mailu jaroslav.bouska@khfarnost.cz.

Výuka náboženství bude zahájena v úterý 24. září 2019. Na toto první setkání bychom spolu s dětmi rádi pozvali i vás. V 16:00 se sejdeme v aule církevního gymnázia, kde bude krátký program, prostor pro dotazy a seznámení. Odsud se pak přesuneme do klášterního kostela na první mši svatou pro děti v tomto školním roce.

Na setkání s vámi a zejména s vašimi dětmi se těší

Jan Uhlíř, kutnohorský farář
Dmytro Romanovský, kutnohorský kaplan
Milena Krátká, katechetka
Kristýna Drahotová, katechetka
Ludmila Macháčková, katechetka

Scroll to top