Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora srdečně zve na poutní mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře dne 27. 5. v 11 hodin. Tento kostel není běžně veřejnosti přístupný proto je tato bohoslužba i možností navštívit tento krásný gotický prostor.

Scroll to top