Hodiny náboženství na 1. stupni ZŠ ve školním roce 2024/2025 budou probíhat ve stejném režimu jako doposud. Můžete počítat s úterky od 16. hodin. Jednou za měsíc se bude v tomto čase konat dětská mše svatá. Přihlášky můžete vyplnit již nyní zde