smok0060

Naši předkové zasvětili svůj hlavní kostel svatému Jakubu, jehož svátek si připomínáme právě v měsíci červenci. Svatý Jakub není jen patron farnosti, ale především celého města. Vždyť právě kostel jemu zasvěcený ční nad naším městem a denně nám připomíná, že je tu někdo, kdo je stále s námi. Tento dům modlitby a setkání je tu pro všechny a má otevřené dveře pro každého z vás.

I já vás všechny zvu, přijďte oslavit apoštola svatého Jakuba s celou naší farností.

P. Vladislav Brokeš

 

oslavy_sv-_jakuba_2024_plakat_4