Jáhen Michal Šramko bude vysvěcen na kněze. Jako farní rodina mu chceme dát společný dárek. Přidáte se?  

Přispět můžete v sakristii sv. Jakuba nebo na účet farnosti 6240556339/0800 s variabilním symbolem 555.

darky