Květen 2018
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30.4.2018

Kategorie: Farní akce19:00: Biblické a židovské tance

19:00: Biblické a židovské tance
1.5.2018

Kategorie: Farní akce13:30: Pouť za rodiny

13:30: Pouť za rodiny
2.5.2018

Kategorie: Farní akce19:00: Biblická hodina

19:00: Biblická hodina
3.5.2018 4.5.2018

Kategorie: Farní akce12:00: Celodenní adorace

12:00: Celodenní adorace

Kategorie: Farní akce17:00: Příležitost ke svátosti smíření

17:00: Příležitost ke svátosti smíření
5.5.2018

Kategorie: Farní akce7:15: "Fatimská" pobožnost

7:15: "Fatimská" pobožnost

Kategorie: Farní akce9:00: Schůzky Slunečního kmene a Concordie

9:00: Schůzky Slunečního kmene a Concordie

Kategorie: Farní akce19:00: Společenství mládeže

19:00: Společenství mládeže
6.5.2018

Kategorie: Bohoslužby10:45: Poutní mše svatá v Hraběšíně

10:45: Poutní mše svatá v Hraběšíně
7.5.2018

Kategorie: Farní akce19:00: Biblické a židovské tance

19:00: Biblické a židovské tance
8.5.2018 9.5.2018

Kategorie: Farní akce17:00: Modlitby matek

17:00: Modlitby matek
10.5.2018

Kategorie: Farní akceN/A: Nepojmenovaná událost

N/A: Nepojmenovaná událost

Kategorie: Farní akce19:15: Náboženství pro dospělé

19:15: Náboženství pro dospělé
11.5.2018 12.5.2018

Kategorie: Farní akce19:00: Večer chval

19:00: Večer chval

Kategorie: Farní akce19:30: Varhanní koncert při svíčkách

19:30: Varhanní koncert při svíčkách
13.5.2018

Kategorie: BohoslužbyN/A: Slavnost Nanebevstoupení Páně

N/A: Slavnost Nanebevstoupení Páně

Kategorie: Bohoslužby9:00: Poutní mše svatá v Souňově

9:00: Poutní mše svatá v Souňově

Kategorie: Farní akce10:00: Farní shromáždění

10:00: Farní shromáždění

Kategorie: Bohoslužby15:00: Poutní mše svatá v Bahně

15:00: Poutní mše svatá v Bahně
14.5.2018

Kategorie: Farní akce15:00: Korunka k Božímu milosrdenství

15:00: Korunka k Božímu milosrdenství

Kategorie: Farní akce19:00: Biblické a židovské tance

19:00: Biblické a židovské tance
15.5.2018

Kategorie: Bohoslužby15:00: Mše svatá s májovou pobožností - Grunta

15:00: Mše svatá s májovou pobožností - Grunta
16.5.2018

Kategorie: Bohoslužby18:00: Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého

18:00: Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého

Kategorie: Farní akce19:00: Biblická hodina

19:00: Biblická hodina

Kategorie: Farní akce20:30: Modlitba za Církevní mateřskou školu sv. Jakuba

20:30: Modlitba za Církevní mateřskou školu sv. Jakuba
17.5.2018 18.5.2018

Kategorie: Farní akce21:00: Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách

21:00: Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách

Kategorie: Farní akce21:00: Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách

21:00: Adorace za prohloubení lásky a víry v rodinách
19.5.2018

Kategorie: Farní akce7:15: Putování se svatým Jakubem

7:15: Putování se svatým Jakubem

Kategorie: Farní akce9:00: Schůzky Slunečního kmene a Concordie

9:00: Schůzky Slunečního kmene a Concordie

Kategorie: Farní akce17:00: Varhanní koncert

17:00: Varhanní koncert

Kategorie: Farní akce19:00: Společenství mládeže

19:00: Společenství mládeže
20.5.2018

Kategorie: Farní akceN/A: Sbírka na pastorační aktivity v diecézi

N/A: Sbírka na pastorační aktivity v diecézi

Kategorie: BohoslužbyN/A: Slavnost Seslání Ducha svatého

N/A: Slavnost Seslání Ducha svatého

Kategorie: Bohoslužby18:00: Rozloučení s nenarozenými

18:00: Rozloučení s nenarozenými
21.5.2018

Kategorie: Farní akce19:00: Biblické a židovské tance

19:00: Biblické a židovské tance
22.5.2018

Kategorie: Bohoslužby18:00: Mše svatá s májovou pobožností - Malešov

18:00: Mše svatá s májovou pobožností - Malešov
23.5.2018

Kategorie: Bohoslužby16:00: Mše svatá s májovou pobožností - Hraběšín

16:00: Mše svatá s májovou pobožností - Hraběšín

Kategorie: Farní akce19:00: Kavárna s překvapením

19:00: Kavárna s překvapením
24.5.2018

Kategorie: Farní akce19:15: Náboženství pro dospělé

19:15: Náboženství pro dospělé
25.5.2018

Kategorie: Farní akce18:00: Noc kostelů

18:00: Noc kostelů
26.5.2018

Kategorie: Farní akce18:00: Májový koncert

18:00: Májový koncert
27.5.2018

Kategorie: Bohoslužby9:00: První svaté přijímání

9:00: První svaté přijímání

Kategorie: Bohoslužby11:00: Slavnost Nejsvětější Trojice

11:00: Slavnost Nejsvětější Trojice
28.5.2018

Kategorie: Farní akce19:00: Biblické a židovské tance

19:00: Biblické a židovské tance
29.5.2018 30.5.2018

Kategorie: Farní akce16:00: Setkání seniorů

16:00: Setkání seniorů

Kategorie: Farní akce19:00: Biblická hodina

19:00: Biblická hodina
31.5.2018 1.6.2018

Kategorie: Farní akce12:00: Celodenní adorace

12:00: Celodenní adorace

Kategorie: Farní akce17:00: Příležitost ke svátosti smíření

17:00: Příležitost ke svátosti smíření

Kategorie: Farní akce19:00: Společenství mládeže z 6. - 8. tříd ZŠ

19:00: Společenství mládeže z 6. - 8. tříd ZŠ
2.6.2018

Kategorie: Farní akceN/A: Diecézní setkání ministrantů v Litomyšli

N/A: Diecézní setkání ministrantů v Litomyšli

Kategorie: Farní akceN/A: Koncert sboru Evangelische Kantorei Regensburg

N/A: Koncert sboru Evangelische Kantorei Regensburg

Kategorie: Farní akce7:15: "Fatimská" pobožnost

7:15: "Fatimská" pobožnost

Kategorie: Farní akce9:00: Schůzky Slunečního kmene a Concordie

9:00: Schůzky Slunečního kmene a Concordie

Kategorie: Farní akce19:00: Společenství mládeže

19:00: Společenství mládeže
3.6.2018

Kategorie: Bohoslužby9:00: Slavnost Těla a Krve Páně

9:00: Slavnost Těla a Krve Páně

Návrat do kalendáře