FARNOST

Slavnost Těla a Krve Páně

V neděli 3. 6. 2018 se v chrámu sv. Barbory koná oslava slavnosti Těla a Krve Páně. V 9:00...

První svaté přijímání dětí

Děti z naší farnosti přijmou první svaté přijímání v neděli 27. 5. 2018 při mši svaté v 9:00 v...

Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora srdečně zve na poutní mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře...

Posts Navigation

Nabídka pravidelných a průběžných aktivit ve farnosti.

Ve farnosti existuje řada malých společenství, která se pravidelně scházejí k modlitbě a sdílení. Většina z nich je otevřena novým příchozím.

Aktivní život farnosti stojí na množství lidí, kteří se dobrovolně zapojují do nejrůznějších služeb. Jednotlivé úkoly mají své koordinátory, na které se můžete obracet i v případě, že byste se chtěli do některé služby nově zapojit.

Scroll to top