FARNOST

Adventní koncert

Členové osadního výboru Vrchlice - Žižkov zvou na adventní koncert dne 2. 12. v 15 hodin v kostele Nejsvětější...

Setkání s Mikulášem

Římskokatolická farnost srdečně zve především děti na setkání s Mikulášem, které proběhne dne 5. 12. v 16:30 v kostele...

Vikáriátní duchovní obnova mládeže

Zveme mladé na vikariátní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 8. 12. na arciděkanství v Kutné Hoře. Začátek v...

Posts Navigation

Nabídka pravidelných a průběžných aktivit ve farnosti.

Ve farnosti existuje řada malých společenství, která se pravidelně scházejí k modlitbě a sdílení. Většina z nich je otevřena novým příchozím.

Aktivní život farnosti stojí na množství lidí, kteří se dobrovolně zapojují do nejrůznějších služeb. Jednotlivé úkoly mají své koordinátory, na které se můžete obracet i v případě, že byste se chtěli do některé služby nově zapojit.

Scroll to top