On Saturday, April 21, the Cathedral will be open from 12:30 PM to 6 PM due to a wedding ceremony.
On Saturday, April 28, a running race will take place in the surroundings of the Cathedral. The Cathedral will be open without restrictions. Thank you for your understanding.

Contacts

 • Tel: +420 327 515 796, +420 775 363 938
 • Email: info@khfarnost.cz
 • Address: Barborská Street, Kutná Hora

Regular church services

The services at St Barbara’s Cathedral are held as follows:

 • Every Sunday at 7 AM
 • Every Lent Wednesday at 6 PM
 • On Easter Day at 9 AM
 • On the Feast of Corpus Christi at 9 AM
 • On the Royal Silvering of Kutná Hora at 9:30 AM
 • Every Advent Wednesday at 6 PM
 • On Christmas Day at 9 AM
 • On New Year’s Eve at 4 PM

You can find the current programme of church services here (Czech only).

Regular opening hours

 • January and February           daily    10 AM – 4 PM
 • March                                     daily    10 AM – 5 PM
 • April to October                      daily    9 AM – 6 PM
 • November and December      daily    10 AM – 5 PM
                                                 (closed on the 24th of December)

When planning a visit to the Cathedral, please pay attention to the current exceptions to the opening hours

Entrance fee

Touring circuit of the St Barbara’s Cathedral: Ground floor and the inner gallery on the upper floor of the Cathedral, the Corpus Christi Chapel 

 • Adults                                                                     120 CZK
 • Seniors over 65 and students from 15 to 26            90 CZK
 • Children from 6 to 15 and the disabled                    50 CZK
 • Children up to 6                                                         0 CZK

Discounted triple ticket: Touring circuit of St Barbara’s Cathedral (including the inner galleries and the Corpus Christi Chapel), the Cathedral of the Assumption of Our Lady and St John the Baptist and the Church of All Saints (ossuary) in Sedlec

 • Adults                                                                       220 CZK
 • Seniors over 65 and students from 15 to 26            155 CZK
 • Children from 6 to 15 and the disabled                    130 CZK

Other services

 • Rental of a booklet about the history
  of the Cathedral (in various languages)            free of charge
 • Rental of an audio guide                                    40 CZK
 • Guided tour in English (booking required)         490 CZK 
 • If you are interested in visiting the Cathedral outside the regular opening hours, please contact us for a quote

 • Barrier-free toilets can be found in the Information centre next to the Cathedral.
 • Only the ground floor of the Cathedral is wheelchair accessible; the staircase to the inner gallery does not allow barrier-free access. Thank you for your understanding.
 • If you are interested in holding a wedding ceremony, please contact us.

Renting and research activities

If you are interested in

 •  organizing a concert or another appropriate cultural event,
 •  filming a news report, a movie, a radio or television programme,
 •  taking professional photographs,
 •  looking for sources and inspiration for your sturdy or scientific work,

in the Cathedral, contact us at least two weeks in advance:

 • Information centre at the st Barbara’s Cathedral
  Tel: +420 327 515 796, +420 775 363 938
  Email: info@khfarnost.cz

Photo gallery

« 1 of 3 »

Virtual tour

History

Chrám byl vždy symbolem města, hrdostí Horníků a dodnes zůstává nejznámější kutnohorskou stavbou. Svatobarborský chrám je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě, tj. s věncem kaplí kolem hlavního oltáře. Stavba se stala výrazem někdejšího bohatství a moci města.

Chrám byl založen kolem roku 1388 na náklad patricijských kutnohorských rodů. Podnět k jeho stavbě dalo však Bratrstvo Božího těla, založené v roce 1384 – od té doby probíhaly také sbírky ve prospěch stavby.

V počátečním období zde pracovala stavební huť Petra Parléře. Nejstarší část katedrály byla dokončena do roku 1392; jedná se o 8 ochozových kaplí. Počátkem 15. století bylo trojlodí změněno v pětilodí. Od počátku husitských válek (1419) byla stavba na desítky let přerušena a až koncem 15. století pokračuje mistr Hanuš klenbou ochozu a stavbou triforia. 1499 uzavřel mistr staroměstské školy pražské Matěj Rejsek síťovou klenbu presbytáře. V letech 1512-1532 vytvořil Benedikt Rejt (Ried) z Pístova nad vnitřními arkádami spodní části chrámu samostatné trojlodí, které nemá v českých zemích obdoby. Rejt je také tvůrcem velmi netypických stanových střech. Veškerá činnost byla v té době ukončena zápisem v kronice v roce 1558, stavba byla na západní straně uzavřena hrubou, tzv. „jalovou“ zdí. Dosavadní donátoři stavby neměli tolik dalších prostředků, aby byla zaručena celá dostavba chrámu. V 17. století byl chrám kolejním kostelem jezuitů. Ti roku 1733 odstranili stanovou střechu a chrám propojili pomocí galerie s Jezuitskou kolejí. Většina interiéru chrámu byla v 17. a 18. století barokizována. K nutné generální restauraci, a vlastně i jakési celkové dostavbě chrámu došlo v letech 1884-1905. Tehdy bylo vytvořeno západní průčelí se vstupním portálem a varhanní kruchta a katedrále se také vrátila její stanová střecha.

Chrám je 70 m dlouhý, 40 m široký a uvnitř 30 m vysoký. Nápadná shoda s pražským chrámem sv. Víta není náhodná, město se chtělo Praze vyrovnat a pražští stavitelé se na výstavbě kutnohorské katedrály mocně podíleli.

Scroll to top