Church service

The services at the Church of the Holy Trinity take place during a wake, that is the Trinity Sunday (a floating feast that falls on Sunday after the Pentecost).

You can find the current programme of church services here (Czech only).

A visit to the church

If you are interested in visiting the church, please contact
the Information centre at the St Barbara’s Cathedral by email at info@khfarnost.cz or by phone at +420 327 515 796.

In case of professional interest (concert, filming, photography, research, etc.), please contact Jaroslav Bouška
at email jaroslav.bouska@khfarnost.cz.

Photo gallery

« 1 of 2 »

Virtual tour

History

Kostel Nejsvětější Trojice byl vystavěn asi ve druhém desetiletí 15. století. Zpočátku byl obklopen osadou hutníků. Na přelomu 15. a 16. století byl důkladně opraven a pozdně goticky přestavěn na náklady důlního podnikatele Jana Smíška z Vrchovišť a jeho syna Kryštofa. V této době byl ke kostelu přistavěn presbytář, který stavba původně zřejmě vůbec neměla (stejně jako věž). Když Jan Smíšek roku 1501 zemřel, sloužil pak kostel jako rodinná pohřební kaple.

Již v druhé polovině 16. století byl kostel opuštěn a po nějakou dobu sloužil dokonce jako městská prachárna. V roce 1817 vyhořel. Významné obnovy se dočkal až na konci 19. století, kdy byl restaurován pod vedením Ludvíka Láblera.

Kostel je postaven na čtvercovém půdorysu, k němuž je na východě připojen polygonální presbytář a na západě hranolová věž. Tu zdobí plastický erb rodu Smíšků (jednorožec), znak nákladníků hor a reliéf zachycující horníky pracující v dole.

Kostel je po právu považován za drobnou architektonickou perlu. Za prostým zevnějškem se ukrývá velmi působivý pozdně gotický prostor. Tři chrámové lodi jsou od sebe odděleny štíhlými válcovými pilíři, z nichž přímo vyrůstá elegantní křížová klenba, která si dodnes zachovala původní ráz z doby Václava IV.

V presbytáři můžeme obdivovat sedmimetrový svatostánek s typickými prvky jagellonské gotiky. Datuje se do období smíškovské přestavby a je patrně dílem Mistra Brikcí ze Zhořelce.

Scroll to top