_

Contacts

 • Tel.: +420 327 515 796, +420 775 363 938
 • Email: info@khfarnost.cz
 • Address: Na Náměti Street, Kutná Hora
Regular church services

You can attend the church services at church of Our Lady every Sunday at 6 PM.

You can find the current programme of church services here (Czech only).

Regular opening hours
 • July and August: Sat & Sun 10 AM – 12:30 AM | 1 PM – 5 PM

When planning a visit to the Curch, please pay attention to the current exceptions to the opening hours. 

Entrance fee and other services
 • Acces to the church during the regular
  opening hours                                                    free of charge
 • Rental of a booklet about the history of the church
 • (in various languages)                                       free of charge
 • If you are interested in a commented tour, please contact us.
 • If you are interested in visiting the church outside the regular opening hours, please contact us.
 • If you are interested in holding a wedding ceremony, please contact us.
Renting and research activities

If you are interested in

 •  organizing a concert or another appropriate cultural event,
 •  filming a news report, a movie, a radio or television programme,
 •  taking professional photographs,
 •  looking for sources and inspiration for your sturdy or scientific work,

in the Church, contact us at least two weeks in advance:

 • Information centre at the st Barbara’s Cathedral
  Tel: +420 327 515 796, +420 775 363 938
  Email: info@khfarnost.cz
Photo gallery

« 1 of 2 »

Virtual tour

History

Kostel Matky Boží (Panny Marie) Na Náměti byl původně stavěn mimo rámec městského opevnění a měl sloužit jako kostel hřbitovní. Název odkazuje na středověký trh s rudou, který se nacházel právě v bezprostředním okolí nynějšího kostela. Stavba byla zpočátku financována z výtěžku rudy, která při obchodování spadla na zem, byla nametána na hromadu a následně prodána ve prospěch kostela.

Historie kostela se začala psát pravděpodobně v první čtvrtině 14. století. V roce 1470 uhodil do věže blesk, který způsobil ničivý požár, a z kostela zůstalo jen obvodové zdivo. Následnou rekonstrukci je proto možné chápat téměř jako novostavbu. Na ní se časem podíleli i kameníci svatobarborské huti, nejprve vedeni Matyášem Rejskem, později již vyškoleni věhlasným Benediktem Riedem.

Zajímavostí kostela jsou schodiště připojené z vnějšku k jeho útlé věži. Severní schodiště, postavené na ve své době netypickém čtvercovém půdorysu, vede na vnitřní chrámovou kruchtu. Jižní, točité, je tvořeno dvěma protisměrnými schodišti, která se vinou v jednom šneku vedle sebe, takže je možné jimi vystupovat i sestupovat zároveň. Zpřístupňují pokladnici v prvním patře věže.

Interiéru kostela dominuje protáhlý presbytář s novogotickým oltářem, který nese pozdně gotickou archu motivů ze života Panny Marie. Ústřední malba Nanebevzetí je dílem Diviše z Litoměřic, na predele oltáře je umístěn obraz Ecce Homo od mistra Michala. Vzácné jsou i oba oltáře v bočních lodích kostela. Všechny oltářní obrazy pocházejí z první poloviny 16. století.

Celý vnitřek kostela je koncipován do osové symetrie, kterou výrazně narušuje jen kazatelna z počátku 16. století. Tento pozdně gotický skvost vznikl patrně pod rukama Wendela Roskopfa, německého kameníka a stavitele, který krátce působil v Riedově huti u Svaté Barbory. Šestihrannou opukovou kazatelnu zdobí reliéfy církevních otců Jeronýma, Ambrože, Řehoře a Augustina. Není bez zajímavosti, že náměťská kazatelna se dodnes využívá při liturgii.

V přední části hlavní lodi byl v roce 1735 pohřben jeden z nejvýznamnějších českých barokních malířů, Petr Jan Brandl. Na jeho náhrobní kámen odkazuje mramorová deska umístěná na levé straně triumfálního oblouku.

Scroll to top