Regular church services

You can attend the church services at the Church of Assumption of Our Lady in Grunta every first Sunday of the month at 11 AM.

You can find the current programme of church services here (Czech only).

A visit to the church

If you are interested in visiting the church, please contact Lubomír Krátký at krat.lub@seznam.cz.

In case of professional interest (concert, filming, photography, research, etc.), please contact Jaroslav Bouška at
jaroslav.bouska@khfarnost.cz.

Photo gallery

« 1 of 2 »

Virtual tour

Historie

Dnešní bazilika stojí na místě původního gotického kostela, který je poprvé zmíněn již v roce 1305. Tehdy byl kostel zasvěcený Navštívení Panny Marie. Kostel byl několikrát přestavován a k jeho prosperitě přispěli zejména Libeničtí z Vrchovišť v 16. století, kteří sídlili na tvrzi v sousedních Libenicích. V průběhu 18. století kostel natolik zchátral, že musel být na počátku 19. století zbourán. Z kostela zbyla jen věž, která byla zbořena v roce 1900. Po původním svatostánku zbyl velmi bohatý zádušní fond, proto se velmi brzo přistoupilo k nové stavbě, na které se nijak nešetřilo.

Dnešní dvouvěžovou pseudorománskou baziliku z hořického pískovce postavil kolínský stavitel Jan Sklenář podle plánů pražských architektů Rudolfa a Jaroslava Vomáčkových. Bazilika vznikla v letech 1905 – 1908 a pro zajímavost, jedním z kamenických učňů, kteří se na výstavbě podíleli, byl budoucí československý prezident Antonín Zápotocký.

Kostel v Gruntě je románský chrám v podobě trojlodní baziliky s dvojicí vysokých věží v západním průčelí a polokruhovou apsidou na východní straně. Zevně jsou stěny členěny polokruhově ukončenými okny, bazilikální okna jsou podvojná. Celou stavbu lemuje pod střechou po obvodu ozdobný obloučkový vlys a zubořez. V západním průčelí je ozdobný vstupní portál s řemeslně velice kvalitně provedenými sloupovými hlavicemi.

Secesní výmalba interiéru pochází z roku 1909. Vznikla za pouhé čtyři měsíce díky akademickým malířům Františkovi a Marii Urbanovým. Nástěnné obrazy jsou ovlivněny dílem Alfonse Muchy a v tomto rozsahu jsou v českém venkovském prostředí ojedinělé. Pozoruhodné jsou zejména obrazy na stěnách presbytáře (Klanění tří králů a Narození Krista) a andělé na severní straně kruchty. Od stejných autorů jsou i barevné secesní vitráže v oknech presbytáře, zalitá do olova. Vnitřní secesní zařízení podle návrhu Jana Kastnera a Kamila Hilberta vyřezal J. Klíma. Varhany z roku 1915 dodala firma Antonína Mölzera st. z Kutné Hory.

Ze starého kostela se dochovaly pouze dva barokní andělíčci v jižní křtící kapli, v severní věži zavěšený zvon pravděpodobně od zvonaře Ondřeje Ptáčka z Kutné Hory a tři renesanční náhrobníky Libenických z Vrchovišť.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jeden z největších kostelů českého venkova. Areál je obehnaný zdí s pseudogotickým cimbuřím a přístupný od severu bránou se secesními prvky.

Scroll to top