FARNOST

Příprava na misijní měsíc – dopis P. Jana Uhlíře

Milí farníci, jak nás k tomu vyzval papež František, přemýšlíme v letošním roce hlouběji o svém poslání k misiím. V postní době jsme...

Poutní mše svatá v kostele Matky Boží na Náměti

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora srdečně zve na poutní mši svatou v kostele Matky Boží na Náměti v...

Četba Starého zákona

Všechny záložky k četbě Písma svatého najdete v sekci Farnost, rubrice Aktivity.

Posts Navigation

Nabídka pravidelných a průběžných aktivit ve farnosti.

Ve farnosti existuje řada malých společenství, která se pravidelně scházejí k modlitbě a sdílení. Většina z nich je otevřena novým příchozím.

Aktivní život farnosti stojí na množství lidí, kteří se dobrovolně zapojují do nejrůznějších služeb. Jednotlivé úkoly mají své koordinátory, na které se můžete obracet i v případě, že byste se chtěli do některé služby nově zapojit.

Scroll to top