Poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora Vás u příležitosti oslavy svátku sv. Jakuba zve na slavnostní bohoslužbu v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře dne 22. července 2018 v 9 hodin. Hlavním celebrantem bude Mons. Karel Herbst SDB. 

Scroll to top