Slavnost Těla a Krve Páně

V neděli 3. 6. 2018 se v chrámu sv. Barbory koná oslava slavnosti Těla a Krve Páně. V 9:00 bude slavnostní mše svatá a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí uvnitř chrámu.

Slavnost Těla a krve Páně (dříve nazývaná „Božího těla“) se v katolické církvi slaví ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice (z pastoračních důvodů se může přesunout na následující neděli). Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století.

Scroll to top