Open post

Vítejte na novém webu

Vítejte na nových webových stránkách Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora. Věříme, že se vám budou líbit a že zde najdete, co hledáte.

Pokud zde narazíte na jakoukoli chybu, ať už věcnou, či technickou, prosíme, napište nám o ní na katerina.grenarova@khfarnost.cz. Na tento e-mail můžete také směřovat své podněty a připomínky k webu jako takovému. Děkujeme vám za pomoc.

Původní webovou prezentaci farnosti najdete na adrese puvodni.khfarnost.cz.

Open post

Farní shromáždění

Pastorační rada farnosti zve všechny farníky ke shromáždění, jehož cílem je posílit naše společenství prostřednictvím sdílení důležitých informací o jeho fungování. Shromáždění má umožnit všem členům farnosti vyjádřit se k jejímu životu a také k práci pastorační rady.

Shromáždění se uskuteční v neděli 13. května v 10:00 (po skončení mše svaté) na arciděkanství; bude trvat asi hodinu. Na programu je aktuální přehled farní činnosti a prezentace o životě farního společenství včetně představení pastoračního plánu. Důležitou součástí programu bude také prostor pro moderovanou diskusi.

Prosíme farníky, kteří jsou ochotni přispět k přípravě programu shromáždění svým pohledem, aby do 22. dubna odpověděli na otázky:

  1. Co vás zajímá z chodu farnosti?
  2. Co vám ve farnosti chybí?
  3. Na co by se farnost/pastorační rada/kněží měli zaměřit?

Odpovědi lze zapsat na papír a vhodit do krabičky připravené v našich kostelích. Nebo je možné odpovědět prostřednictvím e-mailu na adresu katerina.grenarova@khfarnost.cz. Prosíme o odevzdání odpovědí do neděle 22. dubna.

Open post

Pouť za rodiny do Sudějova

V úterý 1. května se uskuteční pouť farníků do nedalekého kostela sv. Anny v Sudějově. Letos to bude již pošesté, kdy se budeme moct sejít na krásném poutním místě ke společné modlitbě za rodiny, ale také k popovídání a sdílení, na které nám třeba po nedělních bohoslužbách nezbývá tolik času. Na místo samé se můžeme dostat hned několika způsoby.

Read More

Open post

Noc kostelů

Letos už poosmé se naše chrámy a kostely na jednu noc promění v „přístavy“ poutníků a návštěvníků. V pátek 25. května bude možné projít otevřenými dveřmi, spočinout zde a načerpat.

Program v jednotlivých kostelích se intenzivně připravuje a již nyní můžeme nabídnout přehled těch, které budou v Kutné Hoře otevřeny: Svatý Jakub, Svatá Barbora, kaple Božího těla, Nejsvětější Trojice, Matka Boží Na Náměti, Svatý Jan Nepomucký, kaple svatého Václava ve Vlašském dvoře, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci, kostel Českobratrské církve evangelické, modlitebna sboru církve bratrské. V okolí budou přístupné kostely v Malešově, Jakubu, Hlízově, na Klukách a další.

O letošní Noci budou pro návštěvníky připraveny komentované prohlídky v chrámech, výklad křížové cesty, prohlídka varhan, komentovaná výstava liturgické módy. V kapli Božího těla se chystají židovské a biblické tance, do kterých se budou moci zapojit i návštěvníci.

Na programu letošní Noci kostelů opět spolupracujeme s dalšími církvemi v regionu. Podrobný program bude k dispozici začátkem května v infocentrech a v kostelích. Veškeré informace naleznete také na stránkách www.nockostelu.cz.

Scroll to top