Open post

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Každý rok 18. ledna, na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. V tomto čase jsou pozváni věřící různých církví ke společným modlitbám.

Také naše farnost srdečně zve ke společné modlitbě na tento úmysl do kostela sv. Jakuba dne 23. ledna 2019, kde od 18 hodin bude probíhat ekumenická bohoslužba.

Open post

Výročí Jana Palacha připomene zvon Jakub Maria

Česká republika si připomíná 50. výročí upálení Jana Palacha, ke kterému došlo 16. ledna 1969. O tři dny později Palach zemřel. Celá řada institucí se zapojí do vzpomínek na sebeobětující čin mladého  studenta filosofie.

Na počest Palachova hrdinského skutku sebeobětování se 19. ledna 2019 ve 12 hodin rozezní zvon Jakub Maria na věži kostela sv. Jakuba.

Open post

Štědrý dar pro betlémské děti

O letošních Vánocích proběhla v naší farnosti sbírka, jejíž výtěžek poputuje na provoz Azylového domu pro těhotné ženy a matky s dětmi v tísni v Hamrech u Hlinska. Sbírka probíhala o půlnočních mších v Kutné Hoře, Gruntě a Třeboníně a při silvestrovské mši svaté. Možnost přispět byla také v chrámu sv. Barbory nebo v průběhu celých svátků do pokladničky - andělíčka u jesliček v kostele sv. Jakuba.

Celkem se vybralo 100 654,- Kč.

Dům je zřizován nadačním fondem Betlém nenarozeným prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Dlaň životu. Nabízí pomoc těhotným ženám, které se ocitly bez podpory partnera, rodiny, bez materiálního i informačního zázemí, a často proto přemýšlejí o ukončení života svého dítěte. Během pobytu v azylovém domě je jim nabídnuto kromě střechy nad hlavou také poradenství, doprovázení, aktivity, které pomáhají k rozvoji jejich osobnosti a ke zlepšení vztahu s dítětem, k tomu, aby se dokázaly začlenit do běžného života.

Více informací najdete na www.dlanzivotu.cz nebo www.nfbetlem.cz.

Open post

Manželské večery

Již druhou zimu se budou v naší farnosti pořádat manželské večery. Tentokrát budou zahájeny v rámci Národního týdne manželství, který začíná 11. února 2019. V naší farnosti by podle zájmu mohlo být otevřeno několik souběžných kurzů (každý jiný den v týdnu). Setkání bude celkem šestkrát během února a března, jednou týdně ve večerním čase, mezi šestou a devátou hodinou.
Jádrem kurzů je, mimo videa s přednáškou (od Nickyho a Sily Leeových), především diskuse nad daným tématem v rámci páru. Kurz je založen na křesťanských principech, ale není jen pro věřící. Zároveň není primárně určen pro ty, kterým manželství troskotá, ale pro každý pár, který chce vyšetřit několik hodin v týdnu jako čas pro partnera a pro sebe navzájem. A tím svůj vztah osvěžit, prohloubit, povzbudit… protože i dobré manželství (třeba i to, které trvá už několik desítek let) se dá zlepšovat.

Pokud vás kurz zaujal, prosím přihlaste se nám do 25. ledna (Barbora Kutilová, tel.: 721 278 478, e-mail: kutilovabarbora@gmail.com).

Open post

Slavnost Zjevení Páně – mše svatá pro děti

Slavnost Zjevení Páně, lidově zvaná "svátek Tří králů" bude v neděli 6. 1. Mše svatá v 9 hodin u sv. Jakuba bude zaměřena na děti.

Církev si v tento den  připomíná tři důležité události z Kristova života, trojí zjevení; především je to zjevení novorozeného Ježíše mudrcům od východu, kteří jsou prvními pohany (tedy ne-židy), kteří se Kristu klaněli. Tito mudrcové reprezentují všechny křesťany z nežidovského prostředí, kteří kdy Krista přijmou – tedy i nás. Dále je to zjevení Ježíšova vztahu k Bohu-Otci při křtu v Jordáně (ačkoli tuto událost si připomínáme v den svátku Křtu Páně) a první Ježíšův zázrak – proměnění vody ve víno na svatbě v galilejské Káně.

V tento den, nebo v tomto období, je lidovým zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B, resp. K+M+B s udáním letopočtu. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat : Kristus požehnej tomuto domu.

Open post

Česká mše vánoční – J. J. Ryba

Česká mše vánoční od J. J. Ryby v podání Učitelského smíšeného pěveckého sboru TYL Kutná Hora zazní v chrámu sv. Barbory 26. 12. v 15:30.  Varhanní doprovod V. Uhlíř.

Vstup: 100 Kč dospělí; 50 Kč studenti, senioři; děti do 12 let a ZTP/P zdarma. Ke vstupence lze zakoupit místenku za 40 Kč. Předprodej v Informačním centru, Palackého nám. 377.

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7
Scroll to top