Aktivity

Kavárna s překvapením

Jednou měsíčně se v sále arciděkanství servíruje výborná káva doplněná exotickými pochoutkami a hlavně pořádnou porcí zážitků z nejrůznějších koutů Země: setkání mají podobu besed s cestovateli a cestovatelkami, při kterých se servíruje tematické občerstvení.

Kontakt: Monika Trdličková
tel.: 607 188 396
e-mail: monicatrd@seznam.cz
Kurz Alfa

Kurz Alfa je cyklus setkání, při kterých se hovoří o základních tématech spojených s křesťanskou vírou. Kurz se v naší farnosti koná každý rok na podzim. Zván je každý, kdo chce přemýšlet o základech křesťanské víry; ať je věřící, hledající či pochybující.

Kontakt: Julie Němcová
tel.: 731 604 076
e-mail: julie.nemcova@khfarnost.cz

Informace o aktuálním kurzu najdete zde.

Biblické hodiny

Setkáváme se, abychom hlouběji porozuměli Písmu svatému; většinou se zabýváme texty příslušné neděle. Hovoříme o jejich historickém a literárním kontextu a přemýšlíme nad tím, jak promlouvají v dnešní době a k nám samotným.

Kontakt: P. Pavel Tobek
(farář v Kutné Hoře – Sedlci)
tel.: 604 701 114
e-mail: p.tobek@tiscali.cz

Výuka náboženství

Ve spolupráci s Církevním gymnáziem v Kutné Hoře zajišťujeme výuku náboženství pro děti z prvního stupně základních škol. Vyučujícími jsou kněží a katecheté z farnosti. Do náboženství je nutné dítě přihlásit vždy na začátku školního roku na arciděkanství nebo prostřednictvím třídního učitele.

Kontakt: P. Jan Uhlíř
tel.: 777 339 233
e-mail: jan.uhlir@khfarnost.cz
Četba Starého a Nového zákona

V Roce víry (2013) jsme připravili sadu kartiček s rozpisem všech kapitol Nového a následně i Starého zákona, s jejichž pomocí bylo možné přečíst postupně celou Bibli. S koncem roku 2016 jsme dočetli poslední verše a rozhodli jsme se tímto způsobem číst Písmo společně znovu. Zde postupně přibývají kartičky, které nás četbou provázejí. 

Archiv záložek pro četbu Starého a Nového zákona

Scroll to top