Změny otevírací doby v červnu

2. – 9. 6. probíhá v našich objektech Mezinárodní hudební festival www.mfkh.cz, který může částečně omezit provoz. Během jednotlivých dní budou probíhat zvukové zkoušky (prosíme průvodce skupin, aby v tuto dobu podávali výklad před chrámem) a v chrámu je instalováno pódium, které zůstane po celou dobu festivalu před oltářem.

23. – 24. 6. probíhá v okolí chrámu historická slavnost Královské stříbření Kutné Hory. 23. 6. platí běžná otevírací doba, 24. 6. bude pro turistické prohlídky chrám přístupný až po Stříbrné mši, nejdříve v 11:30.

V sobotu 30. 6. bude chrám sv. Barbory otevřen až od 13:00 hodin.

Open post

Vítejte na novém webu

Vítejte na nových webových stránkách Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora. Věříme, že se vám budou líbit a že zde najdete, co hledáte.

Pokud zde narazíte na jakoukoli chybu, ať už věcnou, či technickou, prosíme, napište nám o ní na katerina.grenarova@khfarnost.cz. Na tento e-mail můžete také směřovat své podněty a připomínky k webu jako takovému. Děkujeme vám za pomoc.

Původní webovou prezentaci farnosti najdete na adrese puvodni.khfarnost.cz.

Open post

Pouť za rodiny do Sudějova

V úterý 1. května se uskuteční pouť farníků do nedalekého kostela sv. Anny v Sudějově. Letos to bude již pošesté, kdy se budeme moct sejít na krásném poutním místě ke společné modlitbě za rodiny, ale také k popovídání a sdílení, na které nám třeba po nedělních bohoslužbách nezbývá tolik času. Na místo samé se můžeme dostat hned několika způsoby.

Read More

Scroll to top